MiniBambini - Prywatne przedszkole i żłobek
 

Aktualności

 

zobacz więcej aktualności » 

 

 

Mini Bambini - Prywatne niepubliczne przedszkole i żłobek

Mini Bambini - Prywatne niepubliczne przedszkole i żłobek

Mini Bambini - Prywatne niepubliczne przedszkole i żłobek

1
Nasze wnętrza

Codziennie możecie Państwo odwiedzać nasze przedszkole i na żywo obejrzeć budynek i sale, którymi dysponujemy. 

zobacz więcej

 
 

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej świę­to­wa­li­śmy aka­de­mią przy­go­to­waną przez Dzieci z grupy D – „Piraci”. Przed­szkolaki dzię­ko­wały swoim paniom i pra­cow­ni­kom przed­szkola pio­senką, wier­szami i tań­cem. Grom­kie brawa były dowo­dem na to, że część arty­styczna bar­dzo się podo­bała!

 
 

 

 

Polecamy naszego partnera:
Neptun Sport

Mini Bambini - Prywatne przedszkole i żłobek  
  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Mini Bambini  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie