MiniBambini - Prywatne przedszkole i żłobek
 

Aktualności

 

zobacz więcej aktualności » 

 

 

Mini Bambini - Prywatne niepubliczne przedszkole i żłobek

Mini Bambini - Prywatne niepubliczne przedszkole i żłobek

Mini Bambini - Prywatne niepubliczne przedszkole i żłobek

1
Nasze wnętrza

Codziennie możecie Państwo odwiedzać nasze przedszkole i na żywo obejrzeć budynek i sale, którymi dysponujemy. 

zobacz więcej

 
 

Jesteśmy samodzielni

W miniony pią­tek grupa „Wesołe Żabki” wyrę­czyła panie Kucharki i samo­dziel­nie przy­go­to­wy­wała w przed­szkolu kanapki, które póź­niej zaja­dała ze sma­kiem. Przy­po­mnie­li­śmy sobie zasady higieny przed i po posił­kach, zasady bez­pie­czeń­stwa i kul­tu­ral­nego zacho­wy­wa­nia się pod­czas jedze­nia. Dzięki naszym Rodzi­com mie­li­śmy bar­dzo duży wybór skład­ni­ków do kana­pek. Roz­wi­ja­li­śmy naszą samo­świa­do­mość i uczy­li­śmy się samo­dziel­nie przy­go­to­wy­wać kanapki, mając na uwa­dze róż­no­rodne gusta sma­kowe – samemu wybie­ra­li­śmy co zjemy i w jaki spo­sób to przy­go­tu­jemy. Po kanap­ko­wym przed­po­łu­dniu, mało kto miał póź­niej w brzu­chu miej­sce na zupę : )

 
 

 

 

Polecamy naszego partnera:
Neptun Sport

Mini Bambini - Prywatne przedszkole i żłobek  
  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Mini Bambini  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie