MiniBambini - Prywatne przedszkole i żłobek
 

Aktualności

 

zobacz więcej aktualności » 

 

 

Mini Bambini - Prywatne niepubliczne przedszkole i żłobek

Mini Bambini - Prywatne niepubliczne przedszkole i żłobek

Mini Bambini - Prywatne niepubliczne przedszkole i żłobek

1
Nasze wnętrza

Codziennie możecie Państwo odwiedzać nasze przedszkole i na żywo obejrzeć budynek i sale, którymi dysponujemy. 

zobacz więcej

 
 

W poszukiwaniu złotej jesieni

Korzy­sta­jąc z pięk­nej paździer­ni­ko­wej pogody uda­li­śmy się do pobli­skiego lasku by wspól­nie poszu­kać oznak jesieni. Zwra­ca­li­śmy uwagę na kolo­rowe liście, porów­ny­wa­li­śmy ich wygląd, zbie­ra­li­śmy szyszki, przy­glą­da­li­śmy się zmie­nia­ją­cym się drze­wom, szu­ka­li­śmy wie­wió­rek, jeży i śla­dów innych leśnych zwie­rząt przy­go­to­wu­ją­cych się do zimy. Nasta­wia­li­śmy rów­nież uszu by wsłu­chać się w śpiew pta­ków i sze­lest liści, tych na drze­wach i tych pod naszymi butami. Zna­leź­li­śmy rów­nież czas na chwilę relaksu łapiąc pro­mie­nie cie­płego, cho­ciaż już jesien­nego sło­neczka, rów­no­cze­śnie sta­ra­jąc się zacho­wać ciszę, mając na uwa­dze fakt, że jeste­śmy gośćmi w domu leśnych zwie­rząt.

 
 

 

 

Polecamy naszego partnera:
Neptun Sport

Mini Bambini - Prywatne przedszkole i żłobek  
  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Mini Bambini  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie