Informacje

 

Mini Bambini - Prywatne niepubliczne przedszkole i żłobek

Mini Bambini - Prywatne niepubliczne przedszkole i żłobek

Mini Bambini - Prywatne niepubliczne przedszkole i żłobek

1
Nasze wnętrza

Codziennie możecie Państwo odwiedzać nasze przedszkole i na żywo obejrzeć budynek i sale, którymi dysponujemy. 

zobacz więcej

 
 

Misja przedszkola i żłobka Mini Bambini

 

Mini Bambini  
 • Przedszkole Mini Bambini pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.
 • Wspomagamy wszechstronny rozwój Dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 • Tworzymy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
 • Wzmacniamy poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, przynależności do grupy, rozwijamy kompetencje społeczne, a także uczymy odróżniania dobra od zła.
 • Naszym priorytetem jest przestrzeganie zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
 • Przedszkole promuje zdrowy styl życia fizycznego i psychicznego, a także kształtuje zachowania proekologiczne.
 • Mini Bambini pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec Rodziców.
 • Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Na bieżąco analizujemy i oceniamy efekty naszej pracy.

 

 Wizja

 

Mini Bambini  
 • Placówka jest bezpieczna, przyjazna dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarta na ich potrzeby.

 • Praca Placówki ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do samorozwoju dziecka na miarę jego potrzeb, zapewniają wsparcie w budzeniu zainteresowań oraz odkrywaniu uzdolnień w każdej dziedzinie życia.

 • Placówka przeciwdziała nietolerancji.  

 • Prawa dziecka są przestrzegane przez wszystkich zapewniając dobre stosunki międzyludzkie.

 • Rodzice aktywnie uczestniczą we wszystkich działaniach, są partnerami. 

 • W Placówce zatrudniona jest wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.

 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

 • Stosowane aktywne metody, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy Placówki.

 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy oraz bezpieczeństwo.

 

Rola nauczyciela - wychowawcy

 

W naszej Placówce nauczyciel pełni rolę opiekuna, a zarazem przewodnika dziecka. 
Jest twórczy, otwarty na nowości, potrafiący dostrzec zarówno niedoskonałości rozwojowe dziecka jak również jego osiągnięcia i umieć je wyeksponować. Zna psychikę dziecka i etapy jego rozwoju.

 
 

  


Mini Bambini - Prywatne przedszkole i żłobek  
  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Mini Bambini  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie